Суровини и материали >> Добив на строителни и декоративни скални материали

Фирми в отрасъл Добив на строителни и декоративни скални материали

 • ГЕОТУЛ

  София

  Добив, преработка и търговия на скално-облицовъчни материали

  Ние работим повече от двадесет години в областта на геоложките проучвания, комплексното минно проектиране и експлоатацията на скални и нерудни строителни материали и минерали в България. Извършваме добив на гнайс в кариери в Източните Родопи - Ивайловград. Гнайсите, които добиваме в тези кариери са...
 • МИНЕРАЛ 2000 ЕООД / MINERAL 2000

  София 1784, бул. Цариградско шосе 115Г, сгр. Мегапарк, ет. 8, тел. Находище за варовик
 • БУЛНЕД

  Враца 3000, бул. Хр. Ботев 20, тел. Добив, обработка и търговия с Врачански варовик, мушелкалк и мрамор
 • БУМАР

  Сандански 2800, ул. Свобода 3, тел. Добив и преработка на скално-облицовъчни материали, нерудни изкопаеми и търговия с тях
 • МОЛЛОВ 07

  Ивайловград 6570, ул. Осми март 2, тел. Добив, обработка, транспорт и продажба на камък - гнайс
 • ТРАНСМИНЕРАЛ - ГТМ

  СОФИЯ 1606, ул. Люлин планина №9, тел. Добив и обработка на скално - облицовъчни материали
 • ВАРОДОБИВ ШУМЕН

  Шумен 9700, ул. Цар Освободител 97, тел. Добив на строителни и декоративни скални материали
 • БУЛСЛЕЙТ

  Крумовград 6900, ул. Кирил и Методий 22, тел. Добив и обработка на скално - облицовачни материали
 • МАРИН БАТУРОВ ЕООД

  София 1000, ул. Раковски 111, тел. Добив, преработка и продажба на продукти от естествен камък Гнайс Глория от Ивайловград
15 резултата в 2 страници
Открийте ни в Google+