ул. Черковна 57
София,
България
23.343929
42.6932397
UserLikes
Име:

ГЕОТУЛ

Адрес: София, ул. Черковна 57
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geotool.eu
E-mail: text to image
Отрасъл: Добив на строителни и декоративни скални материали
Дейност:

Добив, преработка и търговия на скално-облицовъчни материали

Ключови думи: геотул, скално облицовъчен камък, гнайс, добив, преработка

Галерия


ГЕОТУЛ ГЕОТУЛ ГЕОТУЛ


Виж на картата

Сподели във Facebook


Услуги

ГЕОТУЛ - Услуги - Геоложки проучвания
Геоложки проучвания
• детайлни геоложки проучвания на рудни и нерудни полезни изкопаеми;
• изготвяне на геоложки доклади за утвърждаване на запаси от подземни богатства;
• геоложко търсене и прогнозиране;
• технологични изследвания на полезни изкопаеми;
• геодезични работи - топографски снимки, едромащабни планове и заснемане на обекти;
 
Открийте ни в Google+