ул. Черковна 57
София,
България
23.343929
42.6932397
UserLikes
Име:

ГЕОТУЛ

Адрес: София, ул. Черковна 57
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geotool.eu
E-mail: text to image
Отрасъл: Добив на строителни и декоративни скални материали
Дейност:

Добив, преработка и търговия на скално-облицовъчни материали

Ключови думи: геотул, скално облицовъчен камък, гнайс, добив, преработка

Галерия


ГЕОТУЛ ГЕОТУЛ ГЕОТУЛ


Виж на картата

Сподели във Facebook


Услуги

ГЕОТУЛ - Услуги - Минно дело - кариери и открити рудници
Минно дело - кариери и открити рудници
• комплексно минно проектиране за експлоатация на открити минни обекти - кариери и открити рудници;
• цялостни работни проекти за добив, ликвидация и рекултивация, планове за управление на минните отпадъци;
• минни календарни планове и графици за експлоатация;
• концесионни обосновки, анализи и проекти за находища на подземни богатства съгласно ЗПБ;
 
Открийте ни в Google+