ул. Черковна 57
София,
България
23.343929
42.6932397
UserLikes
Име:

ГЕОТУЛ

Адрес: София, ул. Черковна 57
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geotool.eu
E-mail: text to image
Отрасъл: Добив на строителни и декоративни скални материали
Дейност:

Добив, преработка и търговия на скално-облицовъчни материали

Ключови думи: геотул, скално облицовъчен камък, гнайс, добив, преработка

Галерия


ГЕОТУЛ ГЕОТУЛ ГЕОТУЛ


Виж на картата

Сподели във Facebook


Услуги

ГЕОТУЛ - Услуги - Био магазини за екологично чисти храни
Био магазини за екологично чисти храни
За нас биопродуктите са безспорен фаворит в грижата за доброто здраве и добрата форма. Те по естествен начин ни зареждат с бодрост, лекота и жизненост. Те са нашето хоби!
Така възникна идеята за магазин Биовариант - нашият био магазин. Историята на това прекрасно био кътче започна през 2008 година.
В момента магазините Биовариант са два плюс онлайн магазин www.biovariant.eu.
Хобито ни се превърна в наша професия...
ГЕОТУЛ - Услуги - Геоложки проучвания
Геоложки проучвания
• детайлни геоложки проучвания на рудни и нерудни полезни изкопаеми;
• изготвяне на геоложки доклади за утвърждаване на запаси от подземни богатства;
• геоложко търсене и прогнозиране;
• технологични изследвания на полезни изкопаеми;
• геодезични работи - топографски снимки, едромащабни планове и заснемане на обекти;
ГЕОТУЛ - Услуги - Добив и преработка на скалнооблицовъчни материали
Добив и преработка на скалнооблицовъчни материали
Добив, преработка и търговия на гнайс - скалнооблицовъчни плочи в кариери в Източните Родопи - Ивайловград.

• Гнайсите, които добивме са с цветове вариращи от златисто-бежово-червеникав до златисто-бежов и сребърно-сив.
• Предназначени са за декоративни облицовки и настилки.
• Изключително здрави и мразоустойчиви, те се използват за облицовки на сгради, пешеходни зони: тротоари, алеи, пътеки, басейни, огради, камини, а в много случаи и за вътрешно декориране.
• Плочите, които произвеждаме, са с грапава, естествена повърхност. Предлагаме ги както с естествена форма (ненарязани), така и нарязани в стандартни размери.
ГЕОТУЛ - Услуги - Минно дело - кариери и открити рудници
Минно дело - кариери и открити рудници
• комплексно минно проектиране за експлоатация на открити минни обекти - кариери и открити рудници;
• цялостни работни проекти за добив, ликвидация и рекултивация, планове за управление на минните отпадъци;
• минни календарни планове и графици за експлоатация;
• концесионни обосновки, анализи и проекти за находища на подземни богатства съгласно ЗПБ;
 
Открийте ни в Google+